DDD гэж юу вэ, хэрхэн ашиглах талаар

DDD гэж юу вэ ?

Domain-driven design гэдэг нь тухайн бизнесийн салбарын хүчин зүйлүүд (бизнест мөнгө авчирч байгаа тэдгээр зүйлүүд) дээр төвлөрч хөгжүүлэлтээ хийх буюу технологи болон бусад зүйлийг хоёрдугаарт тавин бизнесийг дэмжих гэсэн санаа.

Үргэлжлүүлэн унших

Advertisements