Docker гэж юу вэ ? Хэн юунд ашигладаг, яагаад нийтээрээ ингэж давалгаалаад байгаагын учир

 

  1. Docker гэж юу вэ ?

 

Докер бол тархсан (distributed) програм хөгжүүлэх, тестлэх, серверт байрлуулах (deployment) зэрэг бүхий л ажилуудаа контэйнер-ыг (доор дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно) ашиглан хялбарчилж, виртуал машины дараах үе болж гарч ирсэн шинэ технологи юм.

Үргэлжлүүлэн унших

Advertisements