Continuous delivery буюу тасралтгүй хүргэх

Сүүлийн үеийн хамгийн амжилттай яваа интернет, технологийн компани бүр (Google, Amazon, Etsy, Attlassian гэх мэт. Үүнд манай компани нь ч мөн адил La Ruche Qui Dit Oui!) энэхүү “Continuous delivery” буюу тасралтгүй хүргэх арга барилыг өөрсдийн бүтээгдэхүүн шинэчлэх үйл явцад хэрэгжүүлсэн байдаг .

Давуу тал нь гэвэл та бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдээ хүргэх (deployment) үйл явцаа автоматжуулж саадгүй болгосноор, таны бүтээгдэхүүний шинэчлэл тасралтгүй хэрэглэгчид руу тань хүрэх боломжтой болно. Ингэснээр хэрэглэгчээс тань ирэх санал хүсэлт (feedback), аливаа шаардлагууд болон шинэ бүтээгдэхүүний нэвтрүүлэлт зэрэг тань маш хурдан хугацаанд гүйцэтгэгдэх болно.

Үргэлжлүүлэн унших

Advertisements