Өөрийн фраймворкоо Symfony2 -ын компонент дээр үүсгэе (хэсэг 4)

Үргэлжлүүлэн унших

Advertisements

MongoDB гэж юу вэ? Part1

MongoDB бол нээлттэй эх дээр суурилсан, уян хатан, чөлөөт схем тэй (schema free),  өндөр хурдны ажиллагаатай,  баримт (document) хандалтад  С++ хөгжүүлэгдсэн өгөгдлийн бааз юм. Зорилго нь бол key value хадгалалт болон уламжлал RDBMS(Relational Database Management System)-ийн хоорондын ялгааг арилгах. MongoDB өгөгдлийг JSON  шиг төрлийн баримтуудын (документ) цуглуулгад  хадгаладаг.  Энэ нь application-д өгөгдлийг загварчлахад илүү бодитой, өгөгдөл цогц шатлалаар бие биедээ агуулагдах(nested) боломжтой болдог ба хүсэлтчлэгдэх, индекслэгдэх мөн боломжтой.

 

Онцлогууд (Features)

Энгийн хүсэлтүүд:

MongoDB  бол transaction болон join байхгүй  баримт агуулах юм. Хүсэлтүүд хялбархан бичигддэг мөн хялбархан гүйцэтгэгддэг.

Үргэлжлүүлэн унших