MongoDB гэж юу вэ? Part1

MongoDB бол нээлттэй эх дээр суурилсан, уян хатан, чөлөөт схем тэй (schema free),  өндөр хурдны ажиллагаатай,  баримт (document) хандалтад  С++ хөгжүүлэгдсэн өгөгдлийн бааз юм. Зорилго нь бол key value хадгалалт болон уламжлал RDBMS(Relational Database Management System)-ийн хоорондын ялгааг арилгах. MongoDB өгөгдлийг JSON  шиг төрлийн баримтуудын (документ) цуглуулгад  хадгаладаг.  Энэ нь application-д өгөгдлийг загварчлахад илүү бодитой, өгөгдөл цогц шатлалаар бие биедээ агуулагдах(nested) боломжтой болдог ба хүсэлтчлэгдэх, индекслэгдэх мөн боломжтой.

 

Онцлогууд (Features)

Энгийн хүсэлтүүд:

MongoDB  бол transaction болон join байхгүй  баримт агуулах юм. Хүсэлтүүд хялбархан бичигддэг мөн хялбархан гүйцэтгэгддэг.

Үргэлжлүүлэн унших